Bilgi toplumu hizmetleri zorunlu mu?, MTHS hizmeti ne demek?, Hangi şirketler bağımsız denetime tabi?, Sermaye işletmeleri nelerdir?

Bilgi Toplumu Hizmetleri zorunlu bir hizmet midir ? Eğer zorunlu bir hizmetse hangi şirketler için zorunludur gibi çok karmaşık görünen ancak MTHS yönetmelikleri kapsamında net şekilde tanımlanmış bilgiler tüm bu soruların cevaplarını açıklamaktadır. Sermaye şirketlerinden hangileri MTHS yada bilgi Toplumu Hizmetleri almalı bu konuda sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bilgi toplumu hizmetleri zorunlu mu?

Bilgi toplumu hizmetleri 2013 yılından sonra tüm denetime tabi sermaye şirketleri için zorunludur. Her yıl değişen bağımsız denetime tabi olma kriterlerini kontrol ederek firmanızın Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamına girip girmediğini öğrenebilirsiniz.

Bilgi toplumu hizmetleri kapsamında bir şirket olup olmadığınızı mali müşaviriniz vasıtasıyla da kolayca öğrenebilirsiniz.

MTHS hizmeti ne demek?

MTHS hizmeti, yönetmelikte geçen tanımı ile Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı, bakanlık tarafından MTHS Faaliyet belgesi alması uygun görülen firmalar tarafından verilebilen ve Bağımsız Denetime Tabi şirketler için zorunlu olan biz hizmettir.

MTHS hizmeti şşirkete ait bilgi ve belgelerin yönetmeliklerde belirlenen süreler içerisinde e-imza kullanarak yüklenmesini gerektiren bir yazılım olarakta tanımlanmaktadır.

Hangi şirketler bağımsız denetime tabi?

Bağımsız denetime tabi olma kriterleri her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olarak tanımlanır ve bu şirketler Bilgi Toplumu Hizmetleri kullanmalıdır.

- Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası ve üzeri

- Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası ve üzeri

- Çalışan sayısı 150 kişi ve üzeri .

Sermaye işletmeleri nelerdir?

Sermaye işletmeleri ifadesi ile genellikle Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri ifade edilmektedir. Farklı zamanlarda kriterleri değişiyor olsa da son yapılan değişikliğe göre bağımsız denetime tabi olma kriteri yukarıda tanımlanmıştır.

Sermaye işletmeleri statülerine göre bu kriterler değişiklik göstermektedir. Bu tanımlama bilgi toplumu hizmetlerinide kapsayan Türk Ticaret Kanunu ( I) SAYILI LİSTE ve ( I) SAYILI LİSTEde belirtilmektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri | MTHS

TTR MTHS, TTR Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır.

Muminderesi Sokak. No:42/12 Sahrayıcedid,Kadıköy - İstanbul

Telefon: 0 (216) 355 75 37

Email: mths@ttr.com.tr

Bilgi Toplumu Hizmetleri | MTHS